บริการซ่อมบำรุงอาคาร: การ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศคือขั้นตอนการทำให้เครื่องปรับอากาศที่มีปัญหากลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง การซ่อมแบบเต็มรูปแบบมักจะต้องถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาเพื่อตรวจสอบ

ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องปรับอากาศไม่เย็น การส่งเสียงดังผิดปกติของเครื่องปรับอากาศ หรือการที่เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากระบบท่อภายในที่ผิดปกติ ซึ่งในบทความนี้เราจะอธิบายถึงการซ่อมบำรุงที่จำเป็นของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม

กำจัดสิ่งอุดตันในเครื่องปรับอากาศ

การใช้เครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นสาเหตุของการอุดตันของช่องลมต่างๆ ซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่สะสมก่อตัวจนทำให้ลมไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติทำให้แอร์ไม่เย็น การซ่อมแซมในส่วนนี้ทำได้โดยการทำความสะอาดในส่วนของช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีอีกครั้ง

การยับยั้งการก่อตัวของฝุ่นละออง

โดยปกติ ฝุ่นละอองมักก่อตัวในส่วนของใบพัดของคอยล์ร้อน ถ้าใบพัดไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ฝุ่นละอองเหล่านี้จะดูดซับความชื้น และกัดกร่อนให้เกิดสนิมบนใบพัด ฉนั้นการทำความสะอาดใบพัดจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

การซ่อมแซมส่วนที่สึกกร่อน

ทุกส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปรับอากาศ ควรฉาบทาด้วยสารป้องกันสนิมหรือการผุกร่อน และมีการถอดชิ้นส่วนออกมาเพื่อตรวจสอบว่ามีสนิมหรือไม่ หากมีจะมีเคาะสนิมออกกาีรพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมและสารป้องกันการสึกกร่อน ซึ่งรวมถึงส่วนของใบพัด และส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นโลหะด้วย

ทำความสะอาดส่วนของท่อระบายน้ำ

ปัญหาท่อตันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ นำไปสู่การขัดข้องของคอนเดนเซอร์ และการระเหยของน้ำ ปัญหานี้แก้ไขได้โดยทำความสะอาดและตรวจสอบสิ่งที่อุดตันอยู่ หรือหากจำเป็นอาจจะต้องเปลี่ยนท่อแอร์

การแก้ปัญหาเสียงรบกวน

การทำงานที่ผิดพลาดของแบร์ริ่ง(ลูกปืน) อาจก่อให้เกิดเ้สียงรบกวนในจณะเครื่องปรับอากาศทำงาน การซ่อมแซมเบื้องต้น คือการตรวจสอบสภาพของแบร์ริ่ง และถอดเปลี่ยนตัวที่มีปัญหาเพื่อกำจัดเสียงรบกวน

การแก้ไขเรื่องความเย็นและความสะอาด

หลังจากทำการตรวจสอบ ทำความสะอาด และเปลี่ยนชิ้นช่วนที่มีปัญหา จะมีการประกอบชิ้นส่วนกลับคืน และตรวจสอบการรันเครื่องเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจทีมช่างจะเขียนข้อมูลสรุปการทำงาน และแจ้งกำหนดการซ่อมแซมครั้งต่อไป

จึงสามารถสรุปได้ว่า การซ่อมบำรุงแบบเต็มรูปแบบจะทำให้เครื่องปรับอากาศกลับมามีประสิทธิภาพเต็มที่ อีกทั้งยังป้องกันการเสียหายของอะไหล่ส่วนต่างๆ เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จายเนื่อจากต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีราคาสูง